زبان و ادبیات انگلیسی

مطالب مورد علاقه دانشجویان

زبان و ادبیات انگلیسی

مطالب مورد علاقه دانشجویان

سلام به وبلاگ زبان و ادبیات انگلیسی خوش آمدید

 دوره رومانتیک ادبیات انگلیسی

 • Mohammad Heybat Zaee

معرفی قرن 17 در تاریخ ادبیات انگلیسی

 • Mohammad Heybat Zaee
دانلود منابع درس داستان کوتاه(short story) با لینک مستقیم

ترجمه داستان MISS BRILL

با اینکه هوا خیلی عالی بود - آسمان آبی با نقاط درشت نورانی و طلایی که مثل شراب سفید بر باغ ملی افشانده شده بودند- دوشیزه بریل خوشحال بود که توانسته بود تصمیمش را در مورد پوست خزش بگیرد. هوا ساکن بود، اما با دهان باز میشد خنکای ملایمی‌را حس کرد، مثل خنکای لیوان آب یخ قبل از اینکه جرعه ای از آن نوشیده شود، و گهگاهی برگی معلق در هوا می‌آمد، از یک جایی، از آسمان. دوشیزه بریل با دست خزش را لمس کرد. آخی! لمس دوباره آن خیلی لذت داشت. بعد از ظهر همان روز از جعبه درش آورده بود، گرد بید کش را از آن تکانده بود، ماهوت پاک کن بهش زده بود و دوباره به چشمان کوچک کم فروغ آن زندگی بخشیده بود. چشمان کوچک غمگین گفتند:"چه بر سر من آمده بود؟" اوه! چه شیرین بود که دوباره از بستر پرقوی قرمز او را دید می‌زدند. اما بینی اش، که از چیز سیاهی ساخته شده بود، اصلاً سر جایش سفت نبود. حتما یک طوری بهش ضربه خورده بود. عیبی ندارد! یک ذره موم آب بندی مشکی، موقعی که وقتش بشود، وقتی که خیلی لازم باشد.....شیطون کوچولو! آره، واقعا در موردش همین جور احساس می‌کرد. شیطون کوچولویی که دم خودش را درست در کنار گوش چپ او گاز میگرفت. خوب بود پیش تر هم آن را درآورده بود وروی دامنش نوازش کرده بود. در دست ها و بازویش احساس خارش کرد و با خود فکر کرد مال راه رفتن است. وقتی که نفس میکشید چیزی سبک و غمگین – نه! نه دقیقا غمگین!- به نظر می‌آمد که چیز لطیفی روی سینه اش حرکت میکند.

 • Mohammad Heybat Zaee
دانلود پکیچ منابع درس ادبیات آمریکا با لینک مستقیم بر اساس Norton anthology of َAmerican literature

General Syllabus

Jan. 12: Introduction

Jan. 17-Jan. 31: A Changing America: Reconstruction, the new science, and the loss of the old South

Jan. 31-Feb. 16: A Changing America: women's separate sphere, the growth of a capitalist/consumer economy, and the call of Europe

Feb. 16: PAPER DUE (5-6 pages)

Feb. 16-Mar. 13:  A Changing America: industrialization, urbanization and the immigrant experience

Mar. 13-Mar. 17: SPRING BREAK

Mar. 21-Apr. 11: Modern America: war and a crisis of [masculine] confidence

Apr. 11: PAPER DUE (5-6 pages)

Apr. 11-Apr. 25: (post) Modern America: questioning identity/ questioning culture

Apr. 27: Review

May 4: FINAL

 • Mohammad Heybat Zaee

 ترجمه صندوقچه ی  آمونتیالدو  نوشته ی ادگار آلن پو

 

 

هزار زخم زبان فورچوناتو را با خون جگر تحمل کرده بودم؛ اما وقتی کار را به دشنام کشاند عهد بستم تالفی کنم. با این همه تو، که سرشت خوبی مرا به خوبی می شناسی، می دانی که تهدید من هیچگاه تو خالی نبوده است.

 

سرانجام من انتقام خود را می گرفتم؛ در این باره تصمیم خود را قاطعانه گرفته بودم، چیزی که بود قاطعیت این تصمیم حکم می کرد خطرهای راه را به چیزی نگیرم. نه تنها می بایست دست به تنبیه او می زدم بلکه در انجام این کار گزندی هم نمی دیدم. زیرا چنانچه کیفر خطایی گریبان انتقام گیرنده را بگیرد خطا بی کیفر می ماند. خطاکار نیز چنانچه حضور انتقام گیرنده را احساس نکند باز خطا بی کیفر می ماند.

 

این را بگویم که من نه با زبان نه با عمل خود بهانه ای به دست فورچوناتو نداده بودم تا در حسن نیت من تردید کند. همان گونه که خلق و خوی من بود در برابر او لبخند از لبهایم محو نمی شد که او درنیابد که در پس لبخند من حاال اندیشه کشتن او نهفته است.

 

نقطه ضعفی داشت، فورچوناتو را می گویم.هر چند از نظرهای دیگر مردی احترام انگیز و با هیبت بود. به خبره بودن خود در شناخت شراب می بالید. از میان ایتالیاییها عده انگشت شماری در هنرهای زیبا صاحب نظرند. این تبحر آنها اغلب به زمان و فرصت مناسب متکی است و در خدمت تیغ زدن میلیونرهای انگلیسی و اتریشی قرار می گیرد. فورچوناتو مثل هم میهنانش، در زمینه تابلو نقاشی و جواهر آدم پشت هم اندازی بود اما وقتی پای شراب کهنه به میان می آمد صداقت نشان می داد. از این نظر تفاوت چندانی با او نداشتم و خودم در شناخت شراب ایتالیایی خبره بودم و هر وقت فرصت دست می داد مقدار زیادی می خریدم و انبار می کردم.

 

در هوای گرگ و میش غروب یک روز، در اوج فصل کارناوال بود که دوستم را دیدم. با گرمی بیش از اندازه ای با من روبه رو شد زیرا مشروب زیادی نوشیده بود. لباس رنگارنگ دلقک ها را پوشیده بود: پیراهنی بلند و چسبان که جای جای آن راه راه بود به تن داشت و کالهی بوقی و زنگوله دار بر سر. از دیدارش به اندازه ای خوشحال شده که دریغ خوردم چرا با اشتیاق دستش را فشرده ام.

 • Mohammad Heybat Zaee

پکیج منابع(کتاب،پاوپوینت،جزوه و سوالات)نقد ادبی براساس

A History of Literary Criticism from Plato to the Present

M. A. R. Habib

 

 • Mohammad Heybat Zaee

 

دانلود منابع درس شناخت ادبیات براساس کتاب Anthony Burgess

دانلود در ادامه مطلب

 • ۲ نظر
 • ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۰۵:۱۹
 • Mohammad Heybat Zaee

منابع درس ادبیات از دیدگاه زبانشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

بر اساس

Structuralist Poetics Structuralism, 

linguistics and the study of literature

نویسنده:

Jonathan Culler

Structuralist Poetics began as a doctoral dissertation at Oxford in 1968–9, when the structuralist revolution in France was underway. Structuralism promised an interdisciplinary reconceptualization of the humanities and the social sciences, centered on the notions of sign and structure. It not only raised general questions about what form future work on meaning and culture would take but also, for anyone interested in literature, posed questions about the future of literary studies. How would this broad reconfiguration of intellectual endeavor affect the study of literature? Structuralist Poetics, published in 1975, undertook to interpret and draw lessons from the variety of structuralist writings and to lay the foundations for a systematic study of literature. The goal was a poetics, an understanding of the devices, conventions and strategies of literature, of the means by which literary works create their effects. In opposition to poetics I set hermeneutics, the practice of interpretation, whose goal is to discover or determine the meaning of a text.

 

دانلود در ادامه مطلب

 • ۱ نظر
 • ۰۵ مرداد ۹۸ ، ۰۷:۵۶
 • Mohammad Heybat Zaee

درس ادبیات اروپا  یکی از دروس اختیاری رشته زبان وادبیات انگلیسی می باشد.

 • ۰ نظر
 • ۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۰
 • Mohammad Heybat Zaee


پکیج منابع درس روش تحقیق کارشناسی ارشد بر اساس

  MLA Handbook for Writers of Research Papers


Personal Essays and Research Papers
During your school career you have probably written many personal essays that presented your thoughts, feelings, and opinions and that did not refer to any other source of information or ideas. Some assignments, however, require us to go beyond our personal knowledge. We
undertake research when we wish to explore an idea, probe an issue, solve a problem, or make an argument in relation to what others have written. We then seek out and use materials beyond our personal resources.
The outcome of such an inquiry appears in the research paper. The term research paper describes a presentation of student research that may be in a printed, an electronic, or a multimedia format.
 
Types of Research
The research paper is generally based on a combination of primary research and secondary research. Primary research is the study of a subject through firsthand investigation, such as analyzing a literary or historical text, a film, or a performance; conducting a surveyor an
interview; or carrying out a laboratory experiment. Primary sources include statistical data, historical documents, and works of literature or art. Secondary research is the examination of studies that other researchers have made of a subject. Examples of secondary sources are
articles and books about political issues, historical events, scientific debates, or literary works.


دانلود پکیج منابع در ادامه مطلب

 • ۰ نظر
 • ۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۴۳
 • Mohammad Heybat Zaee
زبان و ادبیات انگلیسی

مطالب مورد نیاز دانشجویان کارشناسی و کارشاسی ارشد و کلیه علاقه مندان به حوزه زبان وادبیات انگلیسی...

آخرین مطالب
آخرین نظرات